PETER SAS ARCHITECTEN   informatie projecten
vacature contact  
                     
>
Het bureau ontwerpt kantoren, musea, cafés, winkels en scholen, woningen / appartementen, zowel nieuw- als verbouw. Het heeft zich onderscheiden in kantoorrenovatie en -inrichtingen.

Het ontwerpen van gebouwen / ruimten gaat van de grote vorm tot en met het intérieur / vaste en losse meubilair.

De architectuur van het bureau laat zich karakteriseren door begrippen als doelmatig, zakelijk, warm. Het doel is te komen tot "tijdloze" architectuur met goede organisatorische oplossingen, evenwicht en consistentie tot in het detail.  

Met een ontegenzeggelijk eigen handschrift wordt ontworpen met oog voor de eisen van de opdrachtgever en de specifieke situatie.
   

Het bureau wordt geleid door Peter Sas en Kees van Nunspeet. Peter Sas werkt sedert 1980 als zelfstandig architect en werkt sedert 1990 intensief samen met Kees van Nunspeet. Peter Sas is zowel architect als interieurarchitect en richt zich op het ontwerp. Kees van Nunspeet richt zich op de bouwkundige, organisatorische en financiële aspecten van ontwerp en uitvoering.
Per project wordt een team samengesteld dat aan een plan werkt.
In de ontwerpfase worden ideeën en voorstellen met elkaar besproken en getoetst. In ontwerpsessies worden zoveel mogelijk varianten bedacht en onderzocht.
De voorlopig ontwerpfase geschiedt, afhankelijk van het type werk, schetsmatig of geautomatiseerd. Alle verdere fasen worden per computer getekend. Het tekenwerk is uitgebreid en gedetailleerd. In alle fasen worden kostenramingen gemaakt en aan het totale ontwerp- en uitwerkproces ligt een gedegen planning ten grondslag. Naast het ontwerpen achten wij alle aspecten van de bouwvoorbereiding, de prijs- en contractvorming en het voeren van directie een wezenlijk onderdeel van ons werk.

Het bureau is lid van de BNA, Bond Nederlandse Architecten. De werkzaamheden worden verricht onder de standaardvoorwaarden (DNR 2005 en Consumentenregeling 2006) van de BNA.